رئیس دانشکده هوا فضا دانشگاه امیر کبیر از طراحی و تولید ریز پرنده بدون سرنشین خبر داد و گفت: این ریز پرنده می تواند در اجرای فعالیتهای تحقیقاتی و علمی استفاده شود. دکتر محمود مانی رئیس دانشکده هوا فضا دانشگاه امیرکبیر امروز در سمینار عظمت کائنات با اشاره به سابقه تاریخی محققان کشور در حوزه کیهان شناسی گفت: با توجه به این سوابق متاسفانه کار تحقیق و پژوهش در این زمینه را با تاخیر شروع کردیم. و
دسته ها : علمی - هوا فضا
يکشنبه بیستم 11 1387
پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان به فناوری تولید بتنی دست یافتند که قابلیت استفاده در دمای ١٨ درجه زیر صفر را دارد. پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان به فناوری تولید بتنی دست یافتند که قابلیت استفاده در دمای ١٨ درجه زیر صفر را دارد.مهندس حسین الزمانی، مدیر پروژه، با اعلام این خبر می افزاید: این فناوری منحصر به فرد که در داخل ثبت شده است، مراحل ثبت جهانی در آمریکا را می گذراند. ب
دوشنبه هفتم 11 1387
پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان به فناوری تولید بتنی دست یافتند که قابلیت استفاده در دمای ١٨ درجه زیر صفر را دارد. پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان به فناوری تولید بتنی دست یافتند که قابلیت استفاده در دمای ١٨ درجه زیر صفر را دارد.مهندس حسین الزمانی، مدیر پروژه، با اعلام این خبر می افزاید: این فناوری منحصر به فرد که در داخل ثبت شده است، مراحل ثبت جهانی در آمریکا را می گذراند. ب
يکشنبه ششم 11 1387
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از ساخت اولین پایگاه ثابت دریافت تصاویر ماهواره‌ای توسط محققان کشورمان خبر داد و گفت: همچنین ایران در ساخت ایستگاههای متحرک دریافت تصاویر ماهواره‌ای نیز خودکفا شده است. امیر محمدحسن نامی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به آخرین دستاوردهای متخصصان کشورمان در زمینه دستیابی به علوم و تکنولوژی‌های فضایی گفت: اولین پایگاه ثابت بومی که
دسته ها : هوا فضا
شنبه پنجم 11 1387
X