دکتر محمود هاشمی عضو گروه تحقیقاتی سلولهای بنیادی پژوهشکده رویان با اشاره  به گذشت یکسال از عمر فعالیت بر روی این طرح افزود : دانشمندان و متخصصان  ایرانی پژوهشکده رویان در فعالیت بر روی‌این طرح علا‌وه بر موفقیت در تولید سلولهای  کبدی از سلولهای بنیادی جنین انسان , موفق به تکثیر و نگهداری آن نیز شدند. وی افزود : برای دستیابی به سلول کبدی از سلوهای بنیادی جنین انسان 25 , رو
سه شنبه هشتم 11 1387
رئیس پژوهشکده فناوری جنین دام از موفقیت ایران در تمایز سلول بنیادی موش برای تولید هورمون انسولین انسانی خبر داد و گفت: محققان پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد با تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش اقدام به تولید هورمون انسولین انسانی کردند.  دکتر ابوالفضل شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح در راستای تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی انجام گرفته است، گفت: در این پروژه سلولها
دسته ها : سلوهای بنیادی
سه شنبه هشتم 11 1387
علی اکبر زینالو، مجری طرح و سرپرست تیم پیوند در آستانه برپایی این کنگره گفت: در این روش تحقیقاتی، سلول‌های بنیادی مغز استخوان کودک پس از تکثیر و فرآوری به قلب پیوند زده شده است .   وی ادامه داد : در این عمل که حدود دو ساعت به طول انجامید، سلول‌ها از طریق لوله‌هایی باریک، بدون عمل جراحی از طریق سرخرگ‌های محیطی به شریان‌های تغذیه کننده قلب کودک( کرونر ) منتقل شد .  
دوشنبه هفتم 11 1387
دکتر کریم نیرنیا که چندی پیش موفق شده بود از سلول های مغز استخوان مردانه، اسپرم های ابتدایی تولید کند در این پروژه توانسته است از سلول‌های مغز استخوان زنانه اسپرم به دست آورد که این اسپرم های را در اصطلاح «اسپرم زنانه» نامیده اند.  به گفته دانشمندان اگر این روش با موفقیت به انجام برسد بسیار عملی تر از تولید اسپرم از سلول‌های جنینی خواهد بود.  دانشمندان انگلیسی می&zw
يکشنبه ششم 11 1387
پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس موفق به تهیه سلول- های کبدی از سلولهای بنیادی مغز استخوان شدند.  به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایرنا ،دکتر “مسعود سلیمانی” و دکتر “سعید کاویانی” از اعضای هیات علمی گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی در مطالعات مشترکی سلولهای بنیادی مغز استخوان به سلولهای کبدی تمایز دادند. این پژوهشگران گفتند “در ای
يکشنبه ششم 11 1387
X