محقق ایرانی دانشگاه کلیولند ثابت کرده است بیماری مزمن کلیوی و مرگ و میر ناشی از آن دسته کمی از بیماریهای قلبی-عروقی در کهنسالان ندارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطالعه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر آرش رشیدی از دانشگاه کلیولند، بیماران مختلف بر اساس تشخیص سطح دیابت، انفاکتوس اولیه و بیماری مزمن کلیوی طبقه بندی شدند. این بیماران بر اساس این معیار برگزیده شده بودند که تنها به یکی از این سه مورد مبتلا باشد.

در ادامه تیم تحقیقاتی دکتر رشیدی که بیش از 8 سال بر روی این پروژه کار کرده اند به مقایسه دقیق نرخ مرگ و میر ناشی از ناراحتیهای قلبی در میان این سه گروه پرداختند.

در این مطالعه نسبت مشابهی از بیماران در هر گروه بنا به دلایل مرتبط با ناراحتیهای قلب و عروقی جان سپردند. (به ترتیب 8/15،7/15 و 13 درصد).

نتیجه نهایی و امیدوار کننده این مطالعه این بوده است که بیماری مزمن کلیوی می تواند در افراد بالای 65 سال خطراتی معادل بیماریهای قلبی داشته باشد.


دوشنبه هفتم 11 1387
X