پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روش جدید محاسبه " تابع اهمیت نوترون" در راکتورهای هسته ای نسل جدید دست یافتند.

سید امیر حسین فقهی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با اشاره به سابقه یک دهه تلاش مراکز علمی برای طراحی و ساخت نمونه جدیدی از رآکتورهای هسته ای موسوم به "رآکتورهای زیربحرانی واداشته با شتابنده" گفت: این نوع رآکتورها می توانند در کنار تولید برق ، مواد پرتوزای با نیمه عمر بالا را از بین ببرند و آلودگی تابشی سوخت های مصرف شده نیروگاه های هسته ای متداول را به کمترین میزان برسانند.

وی افزود: هدف اولیه در این طرح کسب دانش و تخصص محاسبات نوترونی و طراحی قلب یکی از مهمترین انواع رآکتورهای نسل آینده و در مرحله بعد، آمادگی برای پیوستن به طرح های بین المللی در حال اجرا در این زمینه است.

این پژوهشگر روش به دست آمده در این تحقیق را روشی جامع، دقیق و کاربردی برای محاسبه" تابع اهمیت نوترون" خواند.

وی افزود: پس از آزمون های اولیه، نخستین نمونه آزمایشی رآکتورهای زیربحرانی واداشته با شتابنده را به طور دقیق مدلسازی و متغیرهای نوتروی آن را محاسبه کردیم.

فقهی رآکتورهای نسل جدید را به علت داشتن توانایی تولید انرژی، قابلیت تبدیل پسمان های هسته ای به صورت ایمن تر و اقتصادی تر از آنچه هم اکنون وجود دارد، عنوان کرد.

وی گفت: برای نخستین نمونه آزمایشی رآکتور زیر بحرانی واداشته با شتابنده که قرار است تا سال 2016 ساخته شود، اهداف دیگری از جمله، بررسی امکان پذیر بودن ساخت این نوع رآکتورها در مقیاس واقعی، مطالعه ایمنی، تبدیل پسمان هسته ای و استفاده از آن به عنوان وسیله تولید رادیودارو، مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این گزارش، از این تحقیق دو مقاله در نشریات معتبر بین المللی چاپ شده است که یکی از آنها رتبه 11 را در بین 25 مقاله برتر کسب کرده است.

این تحقیق در رساله دکترای فیزیک با راهنمایی دکتر حسین آفریده و دکتر مجید شهریاری در دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.

منبع:www.tabnak.ir


دسته ها : انرژی هسته ای
دوشنبه سیم 10 1387
X