رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: محققان پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی موفق به تولید نانو ذرات طلا با اندازه کمتر از 20 نانومتر شدند که نتایج این موفقیت می تواند منجر به گسترش تحقیقات نوین در صنایع بیوتکنولوژی و شیمیایی شود .

دکتر مجتبی خیام نکویی با بیان این خبر افزود : محققان این پژوهشکده با استفاده از روش میکروامولسیون موفق به تولید نانوذرات طلا شدند . 

وی انتخاب این روش را به دلیل توانایی بالای این سیستم در کنترل اندازه و توزیع اندازه ذرات دانست و افزود: روش مایسل معکوس شامل قطرات آبی است که به وسیله لایه ای از سورفکتانت از فاز توده آلی جدا شده و شامل سه جز آب، ماده آلی و سورفکتانت است و نقش نانوراکتورها را بازی می کند که بر رشد و شکل و فضای بین ذره ای کنترل دارد . 

خیام نکویی به کاربردهای وسیع این نانوذرات اشاره کرد و افزود: نانو ذرات طلا در تولید تجهیزات نوین مانند نانو سنسورها، پیلهای سوختی، کاتالیستها، شناسایی و درمان بیماریهای قلبی و سرطان و رهایش دارو و ژن در انسان و گیاه کاربرد دارد . 

وی به کاربردهای این ماده در صنایع بیوتکنولوژی و شیمیایی پرداخت و به مهر گفت: بکارگیری یافته های این پروژه می تواند منجر به گسترش تحقیقات نوین در این صنایع شود و با تمرکز بیشتر بر روشهای تجاری تولید آن، نیاز به واردات این ماده برای انجام عملیات تحقیقات علمی برطرف خواهد شد .  

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی، شناسایی فاکتورهای موثر بر تولید نانوذرات فلزی به روش میکروامولسیون، بهینه سازی شرایط تولید به منظور تولید محصول با خصوصیات مورد نظر و کنترل محصول از نظر اندازه و شکل که تاثیر بسزایی در کارایی آن دارد را از جمله اهداف اجرای این پروژه نام برد . 
به گفته وی، در حال حاضر به منظور کاربردی کردن پروژه فوق و سایر پروژه های انجام شده در بخش نانو فناوری پژوهشکده مهندسی جهاد، تحقیقاتی در رابطه با به کارگیری نانو کاتالیست های مختلف بر پایه AU/Tio2 در پیلهای سوختی و تولید هیدروژن در این مرکز در حال انجام است .
منبع : خبرگزاری مهر


دسته ها : نانو
سه شنبه اول 11 1387
X