در این تاپیک نیروی بعضی از موشک های ایرانی رو معرفی کنم، تا قدرت نظامی و قدرت پدافند موشکی ایران رو شما هم ببینن، بازم ببینیم اسرائیل میگه میخواهیم به ایران حمله کنیم؟! 

اسامی بعضی از موشک های ایرانی: 

موشک فاتح-110 

موشک فاتح-110 

موشک شهاب 3 

موشک شهاب 4 

موشک هارپون(AGM-84 Harpoon) 

موشک کروز دریایی کوثر(C-701) 

موشک کروز دریایی نور(بهینه شده c-802) 

موشک حوت 

موشک سانبرن(SS-N-22 Sunburn,Moskit) 

موشک اگزوسه(Exocet) 
موشک های هوا به هوا یاAAM ( Air to Air Missile

 

برای اطاعات دقیق تر می توانتید به اینجا مراجعه کنید 


دسته ها : نظامی
چهارشنبه دوم 11 1387
X