قاصدک:مدیر مراکز رشد پارک فناوری علم و فناوری خراسان با بیان اینکه از ایده های فناورانه که ظرفیت اقتصادی شدن را داشته باشند حمایت می شوند، گفت: محققان این پارک با دستیابی به دانش فنی کشت بافت غده های عاری از ویروس برای گیاه ژربرا تولید کردند.


هاشم مهذب در گفتگو با خبرنگار مهر، دستیابی به دانش فنی کشت بافت را ازدیگر دستاوردهای محققان این پارک ذکر کرد و گفت: کشت بافت یکی از روشهای تکثیر گیاهان است و محققان این پارک موفق شدند با استفاده از این شیوه غده های عاری از ویروس را تولید کنند. 

مهذب در این باره توضیح داد: در این روش گیاه در محیطی آزمایشگاهی و عاری از ویروس پرورش می یابد. پس از رشد به کشت خانه ها برای اقدامات بعدی منتقل می شود. 

وی با تاکید بر اینکه غده ای که از این شیوه حاصل می شود عاری از سویه های ویروس است، اظهار داشت: از این رو این شیوه می توان به عنوان روشی امن در امور کشاورزی به کار برده شود. 

مدیر مراکز رشد پارک فناوری علم و فناوری خراسان با بیان اینکه این روش برای تولید گیاه "ژربرا" اعمال شده است، خاطر نشان کرد: در مورد سیب زمینی نیز به مرحله تجاری سازی رسیده است. 

ویدئومتری کردن شبکه فاضلاب 

مهذب با اشاره به موفقیتهای این پارک از ویدئومتری کردن شبکه فاضلاب استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی خبر داد و گفت: یکی از شرکتهای مستقر در مراکز رشد این پارک که در زمینه روباتهای ویدئومتر فعال هستند با طراحی و ساخت روباتی موفق شد حدود 130 هزار متر از شبکه فاضلاب استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی را ویوئومتری کند. 

مدیر مراکز رشد پارک فناوری علم و فناوری خراسان تاکید کرد: این روبات قادر است با فیلمبرداری داخل شبکه فاضلاب، مشکلات شبکه را بررسی کند. گزارش این بازرسی در اختیار شرکت آب و فاضلاب این استانها برای بهینه سازی شبکه قرار گرفت. 

وی مراکز رشد را مکانی مناسب برای حمایت از ایده های فناورانه دانست و گفت: این مراکز ایده های فناورانه که ظرفیت اقتصادی شدن را داشته باشند مورد حمایت قرار می دهند. این ایده ها پس از داوری و تایید حمایتهای لازم برای تبدیل ایده به محصول اعمال خواهند کرد. 

مدیر مراکز رشد پارک فناوری علم و فناوری خراسان با بیان اینکه پارک فناوری خراسان دارای چهار مرکز رشد است، افزود: حدود 100 شرکت فناور در مراکز رشد و 30 شرکت در پارک فناوری خراسان مستقر هستند که حمایتهای لازم از مرحله استقرار تا تجاری سازی ایده ها ارائه می شود. 

مهذب یکی از مشکلات شرکتهای فناور را نا آشنایی آنها با قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری سازی طرحها ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد موفق به طراحی و تولید نرم افزاری شد که قادر است کلیه اطلاعات مشاوره ای مورد نیاز شرکتهای فناور از جمله اطلاعات مربوط به بیمه، قوانین تجاری و اقتصادی، ثبت شرکت، نحوه استقرار در پارکهای فناوری و نحوه گرفتن مجوزهای لازم برای توسعه محصولات و غیره را در اختیار متقاضیان قرار دهند. 

وی با تاکید بر اینکه این نرم افزار از سوی وزارت علوم تایید شده است، ادامه داد: این نرم افزار به زودی وارد شبکه علمی و تحقیقاتی کشور می شود.

منبع:www.ghasedaknews.ir/ 


پنج شنبه سوم 11 1387
X