تلاش محققان کشور برای تحول در درمان بیماران سکته قلبی با سلول بنیادی

رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) از تحول در درمان سکته قلبی با سلولهای بنیادی به کمک فناوری نانو خبر داد و گفت: قصد داریم در آینده نزدیک با ترکیب بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و سلولهای بنیادی این طرح را به اجرا درآوریم. 

علی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) توانسته است با فعالیت در حوزه های ارائه، تحقیق، آموزش و خدمات، گامهای موثری را در راستای علم و فناوری به ویژه حوزه دانش و فناوری های نوین علوم پزشکی بردارد.

وی اضافه کرد: از این رو قصد داریم با ترکیب بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و سلولهای بنیادی در درمان سکته قلبی با سلولهای بنیادی به کمک فناوری نانو تحول ایجاد کنیم.

دکتر کرمی در تشریح این روش خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه این طرح که در آینده به ثمر می نشیند قصد داریم با حذف آنژیو، سلولهای بنیادی به کمک یک دارو رسان هوشمند نانویی به بیمار تزریق شده و وارد بخشی که سکته کرده، شوند و بیمار درمان شود. این امر کمک می کند که بیمار بستری نشود و سلول با کمک یک رسپتور بتواند جای سکته و آسیب دیده را پیدا کرده و در آنجا سبب ترمیم آسیب شود.

وی با اشاره به طرح دیگری که در این زمینه در مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) در حال انجام است، به مهر گفت: تزریق سلولهای بنیادی به قلب برای درمان بیماران سکته قلبی بخش دیگری از طرحهای تحقیقاتی در این مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) یادآور شد: درمان بیماران دچار سکته های قلبی با تزریق سلولهای بنیادی به قلب یکی از پروژه های مهم تحقیقاتی این مرکز است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سن سکته های قلبی در جمعیت ایرانی کاهش یافته است، این پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر این پروژه با همکاری سه مرکز قلب، بیولوژی مولکولی و رویان انجام می شود. سلولهای بنیادی قلب به طور مستقیم به قلب تزریق می شوند و این سلولها از طریق آنژیو وارد بافتهای سکته کرده می شوند که البته امیدواریم نتایج آن در آینده سبب توسعه در روش های درمانی شود.

کرمی ساخت بافت های مهم انسانی در آزمایشگاه را از دیگر اهداف بلند مدت این مرکز برشمرد و گفت: سعی داریم با تحقیق در این زمینه، این مرکز را در جایگاه مرکز نوآوری در تشخیص و پیشگیری و درمان پزشکی 40 سال آینده صاحب دانش و فناوری کنیم .

وی اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف این مرکز دستیابی به خودکفایی در عرصه زیست فناوری پزشکی است. در حال حاضر فعالیت در حوزه زیست فناوری پزشکی دارای درآمد بالایی در دنیا است و هم اکنون ما نیز توانسته ایم با قراردادهای صنعتی و برقراری حلقه بیمار، پژوهشگر و صنعت در این زمینه موفقیت هایی را بدست آوریم و نتایج تحقیقات خود را کاربردی کنیم.


دسته ها : پزشکی - نانو
شنبه پنجم 11 1387
X