محققان کشور موفق به تولید روبات زیر دریایی برای انجام بازرسی و تجسس در عمق ۵۰ متری شدند. این روبات در بازرسی و فیلمبرداری در زیر آب، بازرسی لوله های بستر دریا، بازرسی پایه ها و سکوهای نفتی و جستجوی اشیای گمشده به کار می رود.

  محققان کشور موفق به تولید روبات زیر دریایی برای انجام بازرسی و تجسس در عمق ۵۰ متری شدند. این روبات در بازرسی و فیلمبرداری در زیر آب، بازرسی لوله های بستر دریا، بازرسی پایه ها و سکوهای نفتی و جستجوی اشیای گمشده به کار می رود. 
سعید شعبانی مدیر گروه پژوهشی گروه سازه و مواد پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریایی گفت: این روبات دارای دوربینی است که بر روی بدنه زیر دریایی نصب شده و به وسیله کلاستر در جهات افقی و عمودی حرکت می کند.
وی با تاکید بر اینکه این روبات در دو نوع با کابل و بدون کابل طراحی و ساخته شده است، افزود: این روبات با کابل است که می تواند در عمق ۵۰ متری به مدت ۳ تا ۴ ساعت ماموریتهای مورد نظر را انجام دهد.
شعبانی به قابلیتهای روبات زیر آبی اشاره کرد و اظهار داشت: از این روبات می توان برای مقاصدی چون بازرسی و فیلمبرداری در زیر آب، بازرسی لوله های بستر دریا، بازرسی پایه ها و سکوهای نفتی، جستجوی اشیای گمشده مانند شناورهای غرق شده در دریا و جابجایی اشیا در زیر آب استفاده کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: این روبات به وسیله کابلی از روی عرشه کشتی کنترل و هدایت می شود. 
وی با بیان اینکه نوع بدون کابل این روبات نیز دارای قابلیتها و کارایی های مشابه با نوع با کابل است، خاطرنشان کرد: تنها تفاوت این دو نوع در نحوه کنترل است. در نوع بدون کابل روبات از راه دور هدایت و کنترل می شود.
شعبانی با بیان این مطلب که این روبات قادر به انجام ماموریت در آبهای مختلف دریای عمان و خزر و خلیج فارس است، گفت: انجام دقیق ماموریتها توسط این روبات منوط به در نظر گرفتن مواردی چون پارامترهای دریایی و امواج سطحی آبها است. از این رو به منظور بهره برداری از این سیستم در آبهای مختلف چون دریاهای عمان و خزر و خلیج فارس نیاز است تغییراتی با توجه به این پارامترها اعمال شود تا عملیات مورد نظر به خوبی اجرا شود.  
   
 
 


 منبع: خبرگزارى مهر (www.mehrnews.com)


X