پزشکی. نت: بعد از موفقیت محققان کشور در ساخت پوست طبیعی و درمان دائمی زخم های سوختگی، این بار پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان نوع جدیدی از جایگزین مصنوعی پوست را با کمک لیزر و با استفاده از پلیمرهای زیستی و صناعی تولید کردند.

این پلیمر زیستی امکان جذب، ضد عفونی، چسبندگی مناسب به زخم و کنترل عفونت را دارد.

دکتر حمید کشوری فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مجری طرح در این باره می گوید: پوست گسترده ترین و سنگین ترین عضو منفرد بدن است و واضح ترین عمل آن تامین یک سد فیزیکی محافظتی بین بدن و محیط است که در ضمن اجازه ورود و خروج مواد لازم در حفظ فضای فیزیولوژیکی داخل بدن مهمترین نقش را ایفا می کند.

او می گوید: هدف از اجرای این پروژه، طراحی و ساخت جایگزین مصنوعی پوست به گونه ای بود که حداقل خصوصیات مورد نیاز را داشته باشد و در صورت بروز آسیب پوستی بتواند در کوتاه مدت و در همان مراحل اولیه، نقش خود را در تولید و بازسازی درازمدت پوست ایفا کند.

کشوری می گوید: قصد ما این بود که عملکرد این جایگزین خللی در محیط طبیعی بدن ایجاد نکند و در نهایت پوست بازسازی شده شکل و حالت و در نتیجه عملکرد طبیعی خود را باز یابد، بدون آنکه مشکلی را از نظر زیبایی به وجود آورد. در حال حاضر پوست مصنوعی ساخته شده همه این ویژگی ها را دارد.

مطالعه حیوانی به دست آمده در سطوح مختلف نتایج مثبتی در بر داشت و استفاده از این جایگزین پوستی در درمان زخم های تمام ضخامت در موش صحرایی موثر گزارش شده است.

دکتر کشوری می گوید: نوآوری در این پروژه عمدتا مربوط به استفاده صحیح از مواد مختلف مناسب با هم و در فرآیندهای پیچیده موفقی بود که در نهایت نتایج بسیار امید بخش را به ارمغان آورد.

او امکان ضد عفونی کردن، شفاف بودن، چسبندگی مناسب به زخم در طول دوره مورد نیاز و برداشت از روی زخم باز سازی شده در موقع مناسب، خواص مکانیکی مناسب، کنترل عفونت، عدم داشتن خاصیت تحریک سیستم ایمنی و در نتیجه ایجاد التهاب کمتر در زخم، عدم سمی و مضر بودن برای سیستم حیاتی، سرعت تخریب زیستی مناسب در مورد مواد زیستی بکار رفته از جایگزین، عدم ایجاد انقباض در مدت بازسازی شده نهایی، تسریع در التیام زخم را از ویژگی های این پروژه دانشت و گفت: مهمترین مزیت جایگزین های تولید شده امکان استفاده از آنها در زخم های تمام ضخامت با انتظار عملکرد طبیعی در مراحل اولیه و ایجاد پوست با شکل طبیعی پس از بازسازی است. به شکلی که تفاوتی با بافت پوست طبیعی اطراف زخم نشان نمی دهد.

این در حالی است که در این طراحی، امکان تغییر ویژگی های پلیمر متناسب با خصوصیات متفاوت فردی وجود دارد. 

کشوری معتقد است که با توجه به مطالعات انجام گرفته، در آینده می توان از این جایگزین به عنوان داربست در مهندسی بافت پوست برای تولید پوست مصنوعی بهره برد.


پنج شنبه سوم 11 1387
X