معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: ایران تا پایان سند چشم‌‌انداز 20 ساله باید به رتبه نخست منطقه در تولید محصولات پتروشیمی دست‌یابد. 


به گزارش خبرنگار شانا، مهندس اکبر ترکان صبح امروز (سه شنبه 16 مهر) در اولین سمینار بین المللی انرژی در زنجیره ارزش جهانی و نقش آن در صنایع پایین دست پتروشیمی اظهار داشت: یکی از راه های دستیابی به این هدف، ایجاد و توسعه شیمی شهرها در کشور است.

وی مزایای توسعه شیمی‌شهرها در ایران را صرفه‌جویی در هزینه‌ها در بخش انرژی، ایجاد اشتغال، جذب بازارهای محلی و منطقه‌ای، توسعه زیر‌ساخت‌ها، تعامل بیشتر بخش‌های خصوصی و دولتی، کمک به عادلانه کردن یارانه‌ها و دستیابی به محیط زیستی سالم تر اعلام کرد.

ترکان در باره راهکارهای توسعه شیمی شهرها گفت: انتخاب مکان‌های بهینه شیمی شهرها، تغییر در الزامات قانونی،‌ برآورد پتانسیل شیمی شهرها، شناسایی موانع و مشکلات، ایجاد تسهیلات بیشتر و مشوق‌ و انتخاب گروه‌ها و شرکت‌های بهینه تولید، راهکارهای مناسب برای توسعه این خوشه‌های صنعتی هستند.

وی معیارهای ارزیابی پارک‌های منتخب جهان را عوامل ورودی و منابع اولیه، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و حمایتی، استراتژی داخلی و رقابتی بنگاه و نقش دولت در رشد پویای یک خوشه عنوان کرد و افزود: برای دستیابی به موفقیت در پارک‌های صنعتی باید زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدها، ایجاد تسهیلات مالی طرح‌ها، بازاریابی مناسب و برنامه‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به بهترین روش انجام داد.

معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری یادآور شد: وجود منابع اولیه مورد نیاز پارک در یک مکان مشخص، استقرار سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌‌های پارک، وجود توسعه‌دهندگان مجرب و کشف مواد اولیه مورد نیاز در یک زمان خاص، از جمله علل ایجاد شیمی‌ شهرها هستند.

ترکان شیمی‌شهرهای متمرکز و غیرمتمرکز، همگون و غیر همگون، با زنجیره‌های افقی و عمودی و همسان را از انواع پارک‌های شیمیایی اعلام و تاکید کرد: شیمی‌شهرها باید از ویژگی‌هایی چون استفاده از فناوری نسبتا پیچیده، تنوع محصولات، ملاحظات زیست محیطی و بازار و خوراک مصرفی مشابه برخوردار باشند. 

منبع:www.shana.ir 

 


شنبه پنجم 11 1387
X