به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا): مهندس آرش میرهاشمی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ومجری طرح در تشریح روش ابداعی به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه کمک پرازنده‌های گرافیکی اشاره کرد و گفت: این پروژه در راستای تکمیل روشهای فعلی (مشاهده تصاویر پزشکی به صورت مقاطع متوالی دو بعدی) اجرا شده است. 

در روش کنونی پزشکان برای برنامه ریزی عملیات جراحی، تصاویر متعددی به صورت متوالی از مقاطع مختلف بدن تهیه می‌کنند و با استفاده از فاصله مقاطع حجم مورد نظر را محاسبه می‌کنند. به عنوان مثال برای تعیین حجم بافت یا استخوان یا تومور یا هر عامل دیگر پزشک تصاویر متوالی از مقاطع تهیه کرده و با استفاده از روش محاسبه احجام هندسی، اطلاعات مورد نظر را استخراج می‌کند. 

مهندس میرهاشمی اظهار داشت: در روش ابداع شده با استفاده از تکنیک نماسازی حجمی تصاویر به صورت دیجیتالی در رایانه ذخیره می‌شود؛ سپس با استفاده از پیاده سازی یک سری از الگوریتم‌ها، با دنبال کردن یک سری عملیات، تصویر سه بعدی بافت به صورت کامل مشخص می‌شود و حجم آن محاسبه می‌شود. بدین ترتیب پزشک به راحتی می‌تواند از جهات مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد؛ ضمن اینکه می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های رایانه‌یی بخشی از بافت را برش زده و قسمتهای درونی بافت را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار دهد. 

وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت‌های اخیر در پردازنده‌ها و حافظه‌های آنها مدل‌سازی سه بعدی تصاویر در حال حاضر گسترش یافته است و در بیشتر جراحی‌های ارتوپدی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

به گزارش ایسنا، مهندس میرهاشمی درباره نمونه‌های مشابه خارجی اظهار داشت: برخی از نمونه‌های خارجی با سیستم گرافیکی خاص کار می‌کنند در واقع یک سخت افزار اضافه بر تجهیزات وجود دارد و برخی از نمونه‌ها با رایانه‌های PC شخصی قابل اجرا هستند. 

گفتنی است این پروژه با راهنمایی دکتر منصور وفادوست در دانشکده مهندسی پزشکی اجرا شده است.


يکشنبه ششم 11 1387
X