پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس موفق به تهیه سلول- های کبدی از سلولهای بنیادی مغز استخوان شدند. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایرنا ،دکتر “مسعود سلیمانی” و دکتر “سعید کاویانی” از اعضای هیات علمی گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی در مطالعات مشترکی سلولهای بنیادی مغز استخوان به سلولهای کبدی تمایز دادند.
این پژوهشگران گفتند “در این تحقیق اقدام به جداسازی و تکثیر سلولهای بنیادی و فرانشیمی از استخوان “فمور” و “تیبیای رت” کرده و بعد از جداسازی به وسیله “فایکول”، سلولهای تک هسته‌ای را کشت دادیم.”
به گفته آنان بعد از سه روز، سلولهای چسبنده، انتخاب و تکثیر شده و بعد از طی سه مسیر، سلولهای بنیادی فرانشیمی با استفاده از مخلوطی از القاکننده‌های ‪،BFGF,EGF,OSM,HGF‬به سلولهای کبدی تبدیل شدند.
بنا بر اظهارات این پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس، پس از القای سلولی جهت تایید سلولهای تمایز یافته از روش ایمونوسیتوشیمی و ‪RT-PCR‬استفاده شد که در این روش نشانگرهای اختصاصی کبدی مانند آلبومین، ‪CK۱۹‬و نشانگرهای هماتوپوئیتیک (‪ (CD۳۴,CKIT‬بررسی شدند.
به گفته دکتر سلیمانی سلولهای مزانشیمی تکثیر یافته شبیه سلولهای فیبروبلاستی (دوکی شکل و کشیده) هستند و بعد از طی سه مسیر و تحت تاثیر فاکتورهای رشد فوق، متمایز شدند.
بر اساس نتایج به دست آمده، مغز استخوان که منبعی مناسب برای سلولهای بنیادی فزانشیمی است، قابلیت تمایز به انواع دودمانهای سلولی از جمله سلولهای کبدی را دارد و دارای کاربردهای آزمایشگاهی و بالینی است.
استرومای مغز استخوان بافت پیچیده‌ای است که عملکرد خون‌سازی را پوشش می‌دهد و از جمعیتهای ناهمگن (هتروژن) تشکیل شده و دارای پیش‌سازهایی است که می‌توانند به انواع مختلف سلول فرانشیمی تبدیل شوند.
سلولهای بنیادی فرانشیمی قابلیت تمایز یافتن به سلولهای شبیه هپاتوسیت تحت تاثیر القاگرهای مختلف در محیط ‪INVITRO‬را دارند.

منبع:www.rasekhoon.net 


يکشنبه ششم 11 1387
X